האיש נראה מאוהב

תראה את שרשרת הוויתורים של אברהם אבינו,

הכל מתחיל מהרצון הגדול שלו לילדים, אמנם הוא לא מתלונן על כך אבל כאשר מקבל את הבטחת "שכרך הרבה מאוד", שכר ותגמול אינו מעסיק אותו, אין לו מה לעשות עם זה: "מה תתן לי ואנכי הולך ערירי".

והוא אכן מקבל את ההבטחה הגדולה: "אשר יצא ממעיך הוא יירשך".

לאחר מכן שרה יוזמת: "בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה", אברהם שומע לקולה, לוקח את הגר לאשה, והנה הגר הרה לו.

בשלב הזה נראה שההבטחה הגדולה מתקיימת: "אשר יצא ממעיך הוא יירשך".

אבל כאן הכל מתהפך.

שרה אינה מרוצה מהתנהגות הגר, ודורשת "חמסי עליך.. ישפוט ה' ביני ובינך.."

ואז ברגע, ללא שאלה או טרוניה, אברהם מוותר על הגר ועל הריונה: "הנה שפחתך בידך עשי לה כטוב בעיניך".

תשים לב, אברהם קורא להגר "שפחתך" למרות שהיא נתנה לו לאשה על ידי שרה עצמה: "ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה", מבחינתו היא עדיין שפחת שרה.

ותראה עוד כי "עשי לה כטוב בעיניך" זה לא סתם "לה", הרי היא כעת הרה, זה לה ולהריונה.

הגר בורחת מפני שרה אבל לבסוף חוזרת ויולדת לו את ישמעאל. והנה בן לאברהם !

בשלב הבא, גם שרה יולדת, והנה שני בנים לאברהם !  נראה כי הוא הגיע לפסגה.

אבל מכאן המצב רק מדרדר.

שרה אינה מרוצה מנוכחות ישמעאל: "גרש את בן האמה הזאת" ואברהם,  למרות שרע בעיניו מאוד, הוא מוותר על הגר וישמעאל ביחד: "ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה", הוא שולח לתמיד את הגר ועמה את בנו ישמעאל.

נשאר רק יצחק.

והנה בא השלב הבא הגדול והקשה מכל, ה' מבקש: "קח נא את בנך.. והעלהו", אברהם שוב אינו מתבלבל, ושוב מוותר, הוא לוקח את יצחק כדי להעלותו לעולה.

*

ואני מחפש את החלק האנושי של אברהם המופלא הזה, הרי אין סוף אפשרויות היו לו להתחכם, להתנגד, לשאול, לכעוס, לכאוב, להיות מתוסכל, איפה יש איזה רמז לרגש האנושי הטבעי שמגיב כשאדם רוצה משהו מאוד, הוא כבר כמעט מקבל, אבל שוב ושוב הכל מתרסק.

ניסיתי לדמיין איך הלכה הדמות הזאת במעלה ההר ?
מטבע האדם השפוי, היא היתה צריכה להיראות שפופה ושקטה, מכונסת, מכאנית, וכאובה.

אבל נראה שלא, נראה שמשהו אחר הוביל אותה: במשך התהליך הזה אברהם משכים בבוקר פעמיים, פעם אחת היא כדי לשלוח את ישמעאל, ופעם אחת כדי להקריב את יצחק.

להשכים בבוקר זה לא היה חלק משום ציווי, זה כבר נשמע מעשה של אהבה.

מה מקים את האדם בבוקר מוקדם אם לא לעשות משהו שהוא אוהב ?!

האיש פשוט נראה מאוהב.

לתגובות

להכיר עוד..